САЛХИВЧ

Агаар, салхи оруулахаар зориуд хийсэн нүх, нээвч - Салхивч нээлттэй, хаалга онгорхойгоос өрөөнд нь хүйт орсон дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., цонхны салхивч (цонхны н‎ээлхий), салхивчаа нээх (н‎ээж хаах зориулалтын жижиг цонхыг онгойлгох) - Бүгчим өрөөнд агаар сэлбэж тор хийтэл салхивчаа нээв. Б.Явуухулан. Тэхийн зогсоол.

цонхны салхивч цонхны нээлхий
салхивчаа нээх нээж хаах зориулалтын жижиг цонхыг онгойлгох