салхивчаа нээх
нээж хаах зориулалтын жижиг цонхыг онгойлгох