ӨТӨГ V
/ хуучирсан /

1. [хуучирсан] Ялсан аймгийн захиргаанд орж, үе улиран зарагдсан хүмүүс дэлгэрэнгүй... - Цэргийн ард өтөг ууж баярлалдана. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.

Ижил үг:

ӨТӨГ I

ӨТӨГ II

ӨТӨГ III

ӨТӨГ IV: