ӨТӨГ II

Малын баас, аргал, хорголын хэмхдэг: нүүр өтөг (өвөлжөө, хотны хормойд байх хуурай өтөгтэй талбай), дэлгэрэнгүй...

нүүр өтөг өвөлжөө, хотны хормойд байх хуурай өтөгтэй талбай
өтөг шороо аргал, хорголын хэмхдэгтэй холилдсон шороо
өтөг бордоо малын хэвтэр дэх бууцаар хийсэн бордоо, тэжээл
өтөг бууц а. Хотонд хуримтлагдсан баас, аргал хорголын хэмхдэг; б. Аргал, хорголын хэмхдэгтэй айлын буурь, нутаглаж байсан газар
өвөлжөө өтөг өтөг бууцтай дулаан хашаа хороо
Ижил үг:

ӨТӨГ I

ӨТӨГ III

ӨТӨГ IV:

ӨТӨГ V

Манай нутагт "өтөг" гэж өвлийн бууцыг хэлдэг.

Д.Нямсүрэн (Хөвсгөл, Мөрөн)2016-06-18 15:14:26