ӨТӨГ IV:
/ амьтан /

өтөг хорхой (цагаан толгойтой, бие нь улаан нэг зүйл шавжийн авгалдай, чийгтэй бууцанд дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ӨТӨГ I

ӨТӨГ II

ӨТӨГ III

ӨТӨГ V