ОМ

Майхны нуруу модыг оруулан тогтоох нүх - Гарч орохын хооронд Дулмаа майхны өмнөх омыг огтолж амжив. дэлгэрэнгүй... *ом томгүй (санаснаас дээгүүр амаргүй хэцүү байдал).

Ижил үг:

ОМ II