ОМГОЛ

Дотор халуунаас болж уруулаас хуурах хальс: омгол нь ихдэх (дотор халуунаас болж уруулын арьс хатаж дэлгэрэнгүй...