ОМБОГОР

Бяцхан томбогор, жаахан овгор: омбогор гэр (жаахан овгор гэр) - Омбогор бор гэрт ирсэн энэ хоёр дэлгэрэнгүй... Т.Рэнцэн. Шинэ даваа.