НАРИЙН II
/ анагаах /

Улаан хоолойн өмөн өвчний цээрлэсэн нэр.

Ижил үг:

НАРИЙН I