НАРИЙНДАХ

Хэтэрхий нарийн болох, нарийны учир тохиромжгүйдэх.