химийн мяндас
байгалийн болон нийлэг полимерийг химийн аргаар боловсруулж гаргадаг мяндаслаг эд, мяндсан зөөлөн ноос утас шиг зөөлөн, нарийн ширхэгтэй ноос