МЯЛЗАН
/ анагаах /

Үхэрт тусах нэгэн зүйлийн халдварт өвчин - Нэгэн удаа зэргэлдээ суманд мялзан гарсан сураг гарчээ. дэлгэрэнгүй...