МЯЛХАЛЗАХ

1. Шингэн зүйл саваа дүүрч халгин цалгилах: айраг мялхалзах (айраг саваа дүүрэн бялхалзах);


2. [шилжсэн] Тарган, махлаг хүний хөдлөх: мялхалзах бялхалзах [хоршоо] (гэдэс том, тарган, намхан хүний хөдлөх).

айраг мялхалзах айраг саваа дүүрэн бялхалзах
мялхалзах бялхалзах гэдэс том, тарган, намхан хүний хөдлөх