МОГОЙДАШ
/ ургамал /

Шүхэртэн овгийн ургамал, эмийн найрлагад ордог.