МОГОЙРОХ

Могой мэт мурилзан хөдлөх: могойрон явах (могойтой адил мурилзан мушгиралдаж явах).