МОГОЛЗОЙ :
/ амьтан /

моголзой жараахай (мөрөгтний баг, жараахай овгийн, нуруу хар, ногоон, биеийн хажуу тал жижиг хар дэлгэрэнгүй...