МОГОЛЦОГ

1. Үзүүр мухар бөгөөд хэвийн хэмжээнээс богино, гонзгой, бөөрөнхий байдал: моголцог төмөр (мухар дэлгэрэнгүй...


2. Хүн, амьтны биенээс унжсан, үзүүp мухар, гонзгой, бөөрөнхий зүйл - Төдхөн нөгөөх гунжны далиу эврийн моголцог дээр час улаан ланзан тамгаа дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., хацрын моголцог (хацраас унжсан зүйл), моголцогтой ямаа (моголцог бүхий ямаа) - Хөлдөө жороотой, хүзүүндээ моголцогтой. ААЗ.

моголцог төмөр мухар үзүүртэй, гонзгойвтор бөөрөнхий төмөр
моголцог чулуу үзүүр мухар, бөөрөнхий, гонзгой чулуу
тэгэлцэг моголцог дугуй, бөөрөнхий хэлбэр
муу эм гэрийн новш, моголцог мод уулын новш хэрэгцээгүй зүйл новш болдог гэсэн санаа
хацрын моголцог хацраас унжсан зүйл
моголцогтой ямаа моголцог бүхий ямаа