МОГОЛ

Афганистанд амьдардаг монгол угсаатан: могол хэл (могол угсаатны ярьдаг хэл).