МОГОЙЛЖИН

могойлжин гүрвэл [амьmан] (могойтой төстэй, биеийн урт нь зуун наян миллиметр, нүхэнд амьдарч, голын дэлгэрэнгүй...