МАНАХ I

Дарж хучих, битүүлэх: гал манах (цогийг унтраахгүйн тулд үнсээр хучих), гэрийн хаяа дэлгэрэнгүй... (гэрийн хаяаг шороогоор битүүлэх) - Гэрийн хаяа манах шороо авахаар… явжээ. С.Эрдэнэ. Холбоо гурван тууж., *хаяагаа манах (болгоомжлох, өөрийгөө хэргээс холдуулах).

гал манах цогийг унтраахгүйн тулд үнсээр хучих
гэрийн хаяа манах гэрийн хаяаг шороогоор битүүлэх
хаяагаа манах болгоомжлох, өөрийгөө хэргээс холдуулах
Ижил үг:

МАНАХ II

сэгс

сэгс хийх

Зочин 2021-08-24 14:02:45