МААВАЙ
/ амьтан /

Камчаткийн хойгт амьдардаг нэгэн зүйл баавгай.