ЛАМТАХ

1. Хийдийн хурлын үйлийг тэргүүлэн гүйцэтгэх;


2. Лам хүний санваар, ёс жаягийг сахих;
3. Ламын дүр үзүүлэх, лам мэт аашлах: лам ламын ламтах нь ондоо, лантуу зээтүүний тусах нь ондоо [зүйр цэцэн үг] (юм бүхэн өөр өөрийн дэлгэрэнгүй...