ЛААГУУ II

Өтгөн заваан зуурмаг юм, лагшим: лаагуу хоол (зунгааралдсан өтгөн хоол), *лаагуу яр дэлгэрэнгүй...

лаагуу хоол зунгааралдсан өтгөн хоол
лаагуу яр хатгинаас том, цагаавтар өнгөтэй, хүний толгойд хэсэг хэсэг дугариглан гардаг нэг зүйл яр
Ижил үг:

ЛААГУУ I