КОММУНИСТ

1. Эв хамтач - Коммунист байлгүй яахав. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., дэлгэрэнгүй...


2. Коммунизмын үзэл санаа нэвтэрсэн, түүнийг удирдлага болгосон - “Аа чи чинь коммунист хүн бий”. С.Эрдэнэ. Миний эх орон-миний тоонот., коммунист ёсоор хандах (эв хамтач ёсоор хандах), коммунист хүмүүжил (эв хамтач хүмүүжил), коммунист хүн (эв хамтач хүн) - Боловсон байдал, коммунист хүмүүжлийг эзэмшсэн байх явдал мөн. Ч.Чимид. Хавар намар., Цэндсүрэн, туршлагатай хашир коммунист Батсүхийн удирдлагын дор гурван жил ажиллаж байгаа билээ. С.Лочин нар. Галтай залуу нас.

коммунист нам эв хамтын нам
коммунист ёсоор хандах эв хамтач ёсоор хандах
коммунист хүмүүжил эв хамтач хүмүүжил
коммунист хүн эв хамтач хүн