КЛУБ

1. Хамтарч амрах, цэнгэж наадах болон янз бүрийн сонирхлоороо (улс төр, шинжлэх ухаан, уран сайхан, дэлгэрэнгүй...


2. Олон нийтийн үйл ажиллагаа явуулах газар; соёл гэгээрлийн төв; улаан булан - Клубт пиг дүүрэн байсан хүмүүс шахалдасхийн гадагш гарцгаав. дэлгэрэнгүй...
аялагчдын клуб аялагчдын сайн дурын холбоо
бүжгийн клуб бүжгийн танхим
залуучуудын клуб залуучуудын сайн дурын байгууллага
клуб барих соёлын төв барих
диско клуб диско бүжгийн төв