КОВБОЙ

Америк тивийн өмнөд хэсгийн мал аж ахуй эрхлэгчид, үхэрчид: ковбой залуу (америк тивийн өмнөд нутгийн дэлгэрэнгүй...

ковбой залуу америк тивийн өмнөд нутгийн мал аж ахуй эрхэлдэг залуу
ковбой малгай америкийн мал аж ахуй эрхлэгчид, үхэрчдийн өмсдөг бүрх малгай