КОКС

Чулуун нүүрс, хүлэр зэргээс агаар оруулахгүй улайсгах замаар гаргаж авдаг хатуу түлшний нэг төрөл; шатанги хүлэр.