КОКАЙН
/ ургамал /

Нэг зүйл хар тамхины ургамал, өвчин намдаах, унтуулах үйлчилгээтэй эмийн найрлагад орно.