КАЛЕНДАРЬЧЛАХ

Өдөр өдрөөр ажлаа урьдчилан зохицуулах: календарьчилсан төлөвлөгөө (хийх ажлаа өдөр, сараар дэлгэрэнгүй...