ИЧИЛТЭЙ

Ичвэл зохих шалтагтай, ичих учир буй - Яасан ичилтэй хэрэг вэ? дэлгэрэнгүй...