ИЧИМХИЙРЭХ

Ичимхий зан гаргах - Дэлгэр ичимхийрэн буруу харав. Н.Банзрагч. Зам.