ИЧИГ

Ичгүүртэй явдал гаргасан хүнийг улмаар ичээхийн тул шоолон өгүүлэхэд хэрэглэх аялга: ичиг ичиг дэлгэрэнгүй...