ЗАНАР
/ геологи /

Тунамал болон хувирмал төрхтэй томоохон бүлэг чулуулаг, зарим нь нимгэн үеэр давхраатаж тогтсон байдаг ба талст дэлгэрэнгүй...

талст занар

хувирсан эрдсээс үүсэлтэй нэгэн зүйл чулуулаг

шатах занар шим бодисын ялзмаг ихээр агуулсан шаварлаг, элсэрхэг, шохойлог найрлагатай шатамхай чанарын чулуулаг