ЗАЛХАГ III

Усны замаг ургамлын нялцгай, нялгар байдал: замаг залхаг [хоршоо] (замаг тэргүүтэн усны нялцгай дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗАЛХАГ I

ЗАЛХАГ II

ЗАЛХАГ IV