ЗАЛУУРХАХ

1. Залуу учраас хүч бяраар ааглах - Харимал зааныг илт залуурхаж хаялаа. “Спортын мэдээ” сонин;


2. Залуу яваадаа эрдэж омогших;
3. Залуу зан байдал гаргах, залуу төрхтэй харагдахыг хичээх.