ЖИВХҮҮН

Эсгийгээр хийсэн богино дээл, дуу чимээ гарахгүй, дулаан гэж анчид өмсөнө.