туялзуур жад
спортын нэг төрөл, нүүрэндээ торон хаалт хийн, бие барьсан цагаан өмсгөл өмсөн тулалдана