жадны шарх
а. Жаданд сүлбүүлсэн гэмтэл; б. Жадны сорви