ЖАГСАХ II

Нас, шүд гүйцэх, байргаших, эрийн цээнд хүрэх: жагссан ирэг (нас гүйцсэн эр хонь), жагссан дэлгэрэнгүй... (нас нийлсэн бүдүүн шар), нас бие жагсах (эрийн цээнд хүрэх, байргаших, нас бие гүйцэх) - Нас бие жагссан энэ өдөр би, найраг шүлгээ дахин шинээр эхэлж байна. М.Цэдэндорж. Бурхан буудайн хөх салхи.

жагссан ирэг нас гүйцсэн эр хонь
жагссан шар нас нийлсэн бүдүүн шар
нас бие жагсах эрийн цээнд хүрэх, байргаших, нас бие гүйцэх
Ижил үг:

ЖАГСАХ I