жагсан зогсох
зохион байгуулалттай эгнээ болон зогсох