ЁРТОЙ

1. Ёр бүхий, ёр бий: муу ёртой (муу зөнтэй), сайн ёртой (сайн сайхны бэлгэ дэлгэрэнгүй...


2. Айхтар хүчтэй, дийлдэмгүй гэсэн утгатай хараал - За юу гэхэв? Бүү үзэгд, ёртой эд байна. Яриа.

муу ёртой муу зөнтэй
сайн ёртой сайн сайхны бэлгэ дэмбэрэлтэй