ЕГӨӨЧ

Егөө үг хэлэх дуртай хүн, егөөндөө гаргуун хүн: егөөч хөгшин (егөхдөө гаргуун хөгшин) - Егөөч дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан замбуутив.