еврогоор худалдаалах
Европын холбооны мөнгөн дэвсгэртээр худалдах