ЕВРО

1. Европ I: европарламент (Европын холбооны парламент), евроази (Европ, Ази тивийн дэлгэрэнгүй...


2. Европын холбооны мөнгөний нэгж; валют: еврогийн ханш (Европын холбооны мөнгөний ханш), еврогоор худалдаалах дэлгэрэнгүй...
европарламент Европын холбооны парламент
евроази Европ, Ази тивийн эх газар
еврогийн ханш Европын холбооны мөнгөний ханш
еврогоор худалдаалах Европын холбооны мөнгөн дэвсгэртээр худалдах