ДЭЛЧГЭР

Хэвийн хэмжээнээс дэлбийсэн том - Дэлчгэр чихээ хумийтал дарж, тосон толбот тоорцог өмссөн. дэлгэрэнгүй...