ДОХИГОНОХ

1. Дохигор юмны дохиго дохиго хөдлөх;


2. [шилжсэн] Ая эвийг нь дагуулж бялдуучлан явах, зусардан бөмбөгнөх.