ДОХИЙХ

1. Дохигор болох, бөхийх, тахийх: дохийсон өндөр улиас (тахийсан өндөр улиас), дохийх дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (дохигор мохигор болох);


2. Эцэж турах, эвхийх: дохийсон муусайн төлөг (эцэнхий муусайн төлөг) - Дохийтлоо турж орхисон байна. “Цог” сэтгүүл.

дохийсон өндөр улиас тахийсан өндөр улиас
дохийх мохийх дохигор мохигор болох
дохийсон муусайн төлөг эцэнхий муусайн төлөг