ДАЛБИРАХ

1. Мод, хулс, бургас зэрэг уян юм үзүүрээс эхэлж ширхгээ даган жишүү цуурах;


2. Олон хэсэг цуурах, салбарах - Далбирсан үзүүрийг нь тайрч хаяад... Д.Тарва. Дахин төрсөн нь.