ДАДАЙХ I

Дадгар болох, богинодох.

Ижил үг:

ДАДАЙХ II

Далдагнах хөнгөн хийсвэр зантай гэсэн утгатай үг юм

Даруухан бай яагаад дадайгаад байгаан бэ

Ж. Дамдиндорж2016-03-14 13:24:06