ДАДАМГАЙ

Үйл ажилд дадлага олсон: дадамгай хүн (аливаа ажилд чадамгай хүн), дадамгай чадамгай дэлгэрэнгүй...

дадамгай хүн аливаа ажилд чадамгай хүн
дадамгай чадамгай

аливаа ажлыг хийж гүйцэтгэх дадлага чадвар нэн сайн

сурамгай дадамгай юм хийхдээ чадамгай, сурцтай, дадалтай
хиймгий хүн дадамгай ажил хийх тусам дадаж, ур чадвар суудаг гэсэн санаа